Oppvekst 2020


Tirsdag 10. november 2020 kl. 11:30–12:30

Quality Hotel Expo Fornebu

Privat · Arrangeres av Isabelle Schjelderup og Heartlight.one

Hva gjør Yoga unikt for å regulere stress, bedre sosiale relasjoner og få større kontakt med kropp og sinn? Hva gjør at Yoga passer så godt inn under tema Livsmestring i barnehage og skole? I denne timen får du kjennskap til disse temaene, og du får oppleve smakebiter på konkrete øvelser til bruk i barnehagen, skolen eller hjemme, for barn og unge i alderen 3-19 år. Øvelsene er hentet fra boken Lek med yoga, og den kommende boken Yoga og livsmestring- i skole og oppvekst,
v/ forfatter, sosionom, yogalærer, mindfulnessinstruktør og terapeut Isabelle Schjelderup, Heartlight.one

Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST finner sted 9. – 11. november på Fornebu rett utenfor Oslo.
Kongressen har tidligere vært gjennomført i Trondheim, men er nå flyttet til Oslo-området.
Programkomiteen har vært samlet flere ganger for å få satt sammen et aktuelt og utfordrende program. I tillegg har de omkringliggende kommunene blitt invitert til å komme med aktuelle innspill til programmet.
Rådet for psykisk helse er samarbeidspartner, og programmet ønsker å vektlegge ulike utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Men, som vanlige kongresskonsept tilsier, vil også en rekke andre tema stå på programmet.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts. Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme noen skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av oppvekstfeltet, enten en arbeider med mindreårige barn, skolebarn eller ungdom. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!
https://www.fagligforum.no/event/oppvekst-2020/ 

Se mindre

D

Yoga og livsmestring i skole og oppvekst


Tirsdag 10. november 2020 kl. 11:30–12:30

Quality Hotel Expo Fornebu


Hva gjør Yoga unikt for å regulere stress, bedre sosiale relasjoner og få større kontakt med kropp og sinn? Hva gjør at Yoga passer så godt inn under tema Livsmestring i barnehage og skole? I denne timen får du kjennskap til disse temaene, og du får oppleve smakebiter på konkrete øvelser til bruk i barnehagen, skolen eller hjemme, for barn og unge i alderen 3-19 år. Øvelsene er hentet fra boken Lek med yoga, og den kommende boken Yoga og livsmestring- i skole og oppvekst,
v/ forfatter, sosionom, yogalærer, mindfulnessinstruktør og terapeut Isabelle Schjelderup, Heartlight.one


Den 9. nasjonale kongressen OPPVEKST finner sted 9. – 11. november på Fornebu rett utenfor Oslo.
Kongressen har tidligere vært gjennomført i Trondheim, men er nå flyttet til Oslo-området.
Programkomiteen har vært samlet flere ganger for å få satt sammen et aktuelt og utfordrende program. I tillegg har de omkringliggende kommunene blitt invitert til å komme med aktuelle innspill til programmet.
Rådet for psykisk helse er samarbeidspartner, og programmet ønsker å vektlegge ulike utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Men, som vanlige kongresskonsept tilsier, vil også en rekke andre tema stå på programmet.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene «oppvekst», dvs alle som arbeider med barn og ungdom mellom 0-20 år er målgruppe. Under kongressen møtes deltakerne med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske løsninger/eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts. Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme noen skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av oppvekstfeltet, enten en arbeider med mindreårige barn, skolebarn eller ungdom. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!
https://www.fagligforum.no/event/oppvekst-2020/ 

Se mindre