KONSULTASJONER


I møte med deg tar jeg i bruk hele min fag- og erfarings bakgrunn. Som du ser på knappen "Om meg" er min faglige bakgrunn mangefassetert. Fra mangeårig arbeid og utdanning innenfor det konvensjonelle hjelpeapparatet, til enda flere års utdannelser og erfaring fra alternativ/komplementær medisin, og fra spirituell kontakt fra barnsben av. Konsultasjoner består hovedsakelig av:  


- Lyd og vokalhealing

- Dr Bach's Blomsterremedier

- Yogaøvelser, pusteøvelser og meditasjoner tilpasset ditt behov

- Yogaøvelser for å harmonisere chakraene, utfra hvilke du har behov for å balansere

- Spirituell Livs-Veiledning

- Annen alternativ behandling tas i bruk ved behov


Konsultasjonene åpnes med en liten meditasjon, hvor du blir veiledet til å lytte til hva er det som veier tyngst på dine skuldre og hvilke utfordringer er det som er viktigst for deg å ta tak i.

Vi utforsker så disse temaene sammen, og kommer i samråd frem til hvilke Dr. Bachs Blomsterremedier som kan assistere deg i denne prosessen.

Bevissthet rundt hva du står i, er nøkkelen tilå se flere valg og dermed til endring.


Jeg vil via samtale, lyd og vokalhealing, remediene og eventuelt andre tilnærminger veilede deg til å få dypere kontakt med din indre veiledning, den evige delen av deg selv. Jeg vil hjelpe deg til å se utviklingspotensialet som ligger i dine livsutfordringer, og til å hente frem ressursene som bor i deg.


Jeg jobber alltid med "din høyere bevissthet", og den åndelige verden som en del av konsultasjonene. Dine hjelpere, den åndelige verden og høyere bevisstheter/større deler av deg selv, vil sammen med samtalene og behandlingen søke å hjelpe deg til å oppnå klarere kontakt med deg selv og svarene som bor i deg. Det er ikke noe din sjel eller den åndelige verden heller vil enn å assistere deg til å våkne mer opp, og ta i bruk større deler av ditt potensiale:)


KONSULTASJONER

Lengter du etter en dypere kontakt med hvem du er, din kraft og din kjerne? Med din intuisjon og indre stemmes veiledning?


Står du på terskelen til store endringer i din livs vei?


Vil du bli mer glad i deg selv?


Tør du å utforske dine følelses, tanke og handlingsmønstre -

og åpne opp for at de har vært nødvendige for deg for å leve ditt liv, og samtidig kan uttrykke potensialer og evner du er i ferd med å utvikle? For eksempel kan angst uttrykke at du er på vei mot å utvikle mer mot.....


Vil du bli mer kjent med hva som "bor" i en fysisk smerte, sykdom eller livsutfordring?