For Bedrifter og Privatpersoner: Timer, Klasser og Konsultasjoner 
 
 
 

TIMER, KLASSER og KONSULTASJONER

- For Skoler, Barnehager, Bedrifter og Privatpersoner


For Skoler, Barnehager og Bedrifter:

Jeg skreddersyr private timer utfra den enkelte ansatte sine behov, eller holder yoga/mindfulness/meditasjon/latteryoga/chakrayoga/lyd og vokalhealing/barne og ungdomsyoga klasser eller kurs for større grupper av deres ansatte. Ta kontakt så avtaler vi hva som passer for dere!


For Privatpersoner:

Jeg tilbyr private timer og konsultasjoner, også online,

- for din kropp, sinn og sjel.


Vi kan jobbe med yoga/chakrayoga, pusteøvelser, meditasjonsøvelser eller lydøvelser som passer for akkurat deg og dine behov, både i timen/konsultasjonen og til hjemmebruk.


Dersom du ønsker å jobbe også på det følelsesmessige planet, i forhold til mønstre du går i, din livssituasjon, ved store livsendringer eller hendelser- for å "komme tilbake til kroppen og deg selv", så vil det å ta i bruk Dr. Bachs Blomsterremedier kombinert med fysiske øvelser være nyttig. For å velge riktige remdier for deg, tar vi en egen Bachkonsultasjon.


I møte med deg tar jeg i bruk hele min fag- og erfarings bakgrunn. Som du ser på knappen "Om meg" er min faglige bakgrunn mangefassetert. Fra mangeårig arbeid og utdanning innenfor det konvensjonelle hjelpeapparatet, til enda flere års utdannelser og erfaring fra alternativ/komplementær medisin, og fra spirituell kontakt fra barnsben av. Konsultasjoner består hovedsakelig av:  


- Lyd og vokalhealing

- Dr Bach's Blomsterremedier

- Yogaøvelser, pusteøvelser og meditasjoner tilpasset ditt behov

- Yogaøvelser for å harmonisere chakraene, utfra hvilke du har behov for å balansere

- Spirituell Livs-Veiledning

- Annen alternativ behandling tas i bruk ved behov