BACH

Dr. Bach`s Blomsterremedier


 
 
 
 

Om konsultasjon:

Jeg bruker remediene hånd i hånd med de andre behandlingsformene jeg tilbyr. Min erfaring er at remediene forsterker annen behandling, og understøtter prosesser vi går i. For eksempel er de fantastiske å bruke sammen med psykologbehandling.


Konsultasjonen brukes til å bli mer bevisste over oss selv. Hvem er vi, hvordan reagerer vi? Hva føler vi? Hva slags handlingsmønstre har vi en tendens til å gå inn i når livet butter på? Hvordan flykter vi? Denne bevisstgjøringen frigjør rom i oss selv, det blir som å sette lys inn i mørke rom, plutselig ser vi rommet. Det gir oss valg, vi kan sette oss ned med en bok i rommet, lage en kopp te, det som før var mørkt er nå lysere. Mitt motto er: ”Bevissthet er nøkkelen”. 


I konsultasjonen utforsker vi sammen hva som er vanskeligst for deg. Hva slags tema, følelser, fluktveier og mønstre er viktigst for deg å ta tak i og jobbe med? Det som før har tjent deg gjør det kanskje ikke lengre. 

Remediene velges på bakgrunn av hva som har kommet frem i konsultasjonen.

Vi velger remedier sammen, i den forstand at jeg drøfter med deg hva jeg har kommet frem til, hvorfor, og om du kjenner deg igjen i mine valg. Det er svært viktig at du blir bevisst hva du står og går i, og hva du trenger. Derfor er du med på seleksjonen av remedieblandingen.


Om remediene:

Vi søker etter å ha et lykkelig liv, være positive, sterke og dyktige. Livet er derimot fullt av utfordringer, hver enkelt dag. Det er ikke så enkelt som bare å velge å leve et lykkelig liv. Vi møter stress, vi mister i perioder selvtillitten, vi kan føle på redsel, usikkerhet, sorg og kan ha vansker med å finne oss til rette på en ny jobb, ny skole, i barnehagen, etter en skilsmisse….

Det er på alle disse av livets utfordringer remediene kommer inn. Remediene retter seg inn mot å støtte oss med våre vansker i livet, da særlig  i forhold til våre ”negative” følelser, tanker og handlingsmønstre. Remediene benyttes til å balansere våre følelser i møte med livets mange opp og nedturer.


Dr. Bach lagde blomsterremediene på 1930 tallet, og de brukes i dag av mange millioner av mennesker over hele verden. De kan brukes av små som store, også på dyr, og har ingen kjente bivirkninger, annet enn av de som har allergi mot alkohol som brukes som konserveringsmiddel . I slike tilfeller kan en velge å bruke remediene utvortes, eller bestille remedier som ikke er konservert på alkohol.