Lyd og vokalterapi

Lyd Lyd og Vokalterapi


Lydhealing:

Mange klienter vil oppleve ulikefornemmelser og reaksjoner under lydhealing.

De kan få kontakt med følelser, begynne å gråte, le, få rykninger og ristninger, kjenne varme/kulde, få ulike sanseopplevelser, få opp bilder eller minner knyttet til det som jobbes med, eller oppleve dyp åndelig kontakt.


Behandlingen vil erfaringsmessig fortsette å virke en tid etter endt behandlingstime, og vil ofte nå en topp rundt 3 dag. En prosess er satt i gang.


Lydhealing kan forsøkes både ved ulike kroppslige  og emosjonelle utfordringer.  Jeg ser også at den åndelige verden ser sitt snitt til å jobbe med ”aktiveringer” av de jeg jobber på. Slik at klienten skal oppnå dypere kontakt med seg selv og sine høyere bevisstheter og hjelpere, sine oppgaver her nede, ja til å finne frem til sin indre stemme, hjertets stemme.


Foto: Privat

Tonen fra Himmelen:

Klienter oppfordres til å jobbe med å ”synge seg selv fri” hjemme, imellom behandlingene, og videre etter endt behandlingsserie. Jeg velger her å bruke min lærer sin forklaring på hva Tonen fra Himmelen er, fritt oversatt fra dansk:


”Alle mennesker kan synge seg i kontakt med ”Tonen fra Himmelen”, som bringer den syngende inn i en tilstand, som er hevet over godt og vondt. En tilstand av væren, en tilstand hvor man føler seg hel og i forbindelse med alle tings enhet. Tiden forsvinner, kroppen synger som et rør som blir sunget ovenfra” (hentet fra Githa Ben-David sin hjemmeside Githabendavid.dk)


Når en synger på Tonen fra Himmelen hjemme, kan en dirigere effekten av sangen til ulike områder av kroppen, følelsene eller livet. Du kan synge for din vonde skulder, for din sorg, for dine relasjonsproblemer….. Det blir som en aktiv bønn, en aktiv skapen av forløsning og kraft. En aktiv helbredelse som du selv skaper og gir deg hen til. Et møte med deg selv, og den kraften som bor i deg, samtidig som det er et møte med den gudommelige kraften, vårt Himmelske opphav, som slik jeg ser, det bor i oss alle.

Slik kan du være en aktiv deltager til å løse mer opp i dine utfordringer. Til å stå mer støtt i deg selv, i møte med livets mange opp og nedturer.


Min vei inn i lyd og vokalhealing:

Som 15 åring skulle jeg en gang massere litt på min venninnes vonde isjassmerter i ryggen/hoftene. Hun bemerket at det kom varme og det hun opplevde som healing fra selve hendene mine, ikke bare fra massasjen. Dette var forløperen til at jeg begynte å utforske den helbredende kraften som kom via mine hender, selvsagt fra en kilde mye større enn meg selv. Jeg begynte ta imot noen klienter allerede som 16-17 åring, og under disse healingtimene, brukte jeg også helt naturlig lyd på klientene, som om det kom fra en gammel hukommelse. Jeg brukte lyd i noen av årene som fulgte, men det kom helt i bakgrunnen gjennom de neste tiårene, hvor andre behandlingsmodaliteter og utdannelser og arbeidsplasser tok plassen. Så, på et kurs i Frankrike, sang en av deltagerne på meg, med en spesiell teknikk hun hadde lært. Slik ble jeg deltager på Githa Ben- David sin utdannelse i Lyd og Vokalhealing i Danmark. Githa har selv utviklet lydscanning, og tildels å synge seg selv fri, og er en virkelig kapasitet på den helbredende effekten av lyd. Jeg er evig takknemlig for den store reisen det har vært å ta hennes utdannelse, og for at ringen nå er sluttet- jeg er tilbake der jeg begynte- å bruke lyd i behandlinger:)

Foto: Privat

 
 
 
 

Intuitiv vokal lydterapi:

Ofte "hører" jeg lyden/e som eksempelvis din betente skulder, din vonde rygg, eller din følelse av sorg, redsel, tungsinn (eller andre følelser og livstemaer) trenger å høre. Alt består av vibrasjon/lyd, det gjør også våre organer, muskler, ledd, følelser og livstema. Når jeg synger de lydene som tilsvarer vibrasjonen/svingningen som eksempelvis din betente skulder trenger, så dannes det gjerne en svært hørbar ressonans. Ofte kan da mange over og undertoner  høres klart og tydelig. Det er ikke alltid jeg synger de tonene som vil lage ressonans, til tider trengs det dissonans, eller toner som "rydder" opp i området eller temaet først. Det er vanlig å få emosjonelle eller kroppslige reaksjoner eller fornemmelser.

Lydscanning:

Jeg bruker av og til stemmen min til å søke over et område av kroppen din, for å lindre og bevege kroppslige eller følelsesmessige

- utfordringer - smerter - sykdommer - blokkasjer.

Med stemmen, leter jeg etter resonans, fra området som skal jobbes med.. Denne resonansen finner jeg ved at det dannes hørbare overtoner og undertoner. Det kan virke som om selv rommet synger- så tydelig kan det bli.

Når denne resonansen oppstår over et område, er tanken at du har funnet frem til en av de tonene/lydene som vil hjelpe dette området til større balanse.

Syng deg selv fri:

Metoden har fått sitt navn utfra tanken om at sterke opplevelser og traumer som vi ikke aktivt får reagert på, både kroppslig og følelsesmessig, vil ikke kroppen glemme. Disse uforløste minnene kan sees på som frossen energi og kraft, helt ned på cellenivå. Disse frosne reaksjonene er med på å forme oss, hvordan vi reagerer og agerer i livet, hvilke mønstre vi går i. Og de kan gi oss kroppslige vansker og sykdommer, da de fungerer som blokkasjer i energistrømmen vår.

Under timen vil jeg assistere deg i å ”synge deg selv fri”, bruke Tonen fra Himmelen til å tine opp de frosne minnene og de frosne reaksjonene. La oss si at du har sosial angst, og angsten er forbundet med å ikke føle seg god nok. Da jobber vi med å la deg lage lyd til både angsten og opplevelsen av å ikke være god nok. Som en ung kvinne med angst sa til meg etter en slik session:


”Iløpet av disse 20 minuttene med å la angsten min få uttrykke seg som lyd, har jeg fått sagt mer enn jeg har gjort iløpet av 5 år hos psykolog”


Under "Syng deg selv fri" oppstår det gjerne sterke reaksjoner, du kan oppleve dyp kontakt med dine vonde følelser, få opp minner og oppleve gråtsang. Samtidig vil du kunne oppleve dyp renselse, å virkelig få uttrykt det som sitter fast, virkelig få kontakt med hva som bor i den vonde ryggen, hva som bor i angsten din, hva som bor i migrenen din… Den kraften som forløses ved det frosne som tiner, vil kunne føre til økt bevissthet om deg selv, opplevelsen av å ha flere valg i reaksjonsmønstre, løsne opp i smerter og gi fornyet kraft til kropp og sinn.
Lyd:

Lyd kan se ut til å påvirke oss mennesker på fire sentrale måter, som tilsammen omfatter både vår kropp, handlinger, tanker, følelser og tør jeg påstå-sjel:

1. Det kan se ut til å påvirke nivåene av kortisol i kroppen vår- det er stresshormonet som forteller kroppen vår om vi skal kjempe eller flykte fra en situasjon. Lyd kan synes å virke inn på vår hjerterytme, våre hjernebølger og våre hormoner. HJernen, hjertet og hormonene våre påvirker igjen hele kroppen vår.

2. Psykologisk, lyd synes å virke inn på våre følelser, tenk bare på hvordan du reagerer når du hører en sang som minner deg om noe, eller hvordan høy støy kan virke stressende.

3.Kognitivt, lyd ser ut til å kunne påvirke vår tankevirksomhet, læreevne, kreativitet og produktivitet, derfor brukes lyd ifht læring noen steder..

4. Vår adferd, hvordan vi agerer, handler og om vi blir eller går kan sies å være påvirket av lyd.


Lydens effekter, også medisinske effekter, blir nå forsket på i flere sammenhenger.

Det forskes på om lyd kan virke inn på kreftceller.

Lyd blir brukt av legestanden bl.a til sårheling, til undersøkelser slik som ultralyd, til distribusjon av medisiner i kroppen, til å knuse nyregrus, til psykologisk og adferds behandling og til smertebehandling for å nevne noe.

Lyd er blitt kallt fremtidens medisin, og den fremtiden er vi helt klart i startgropen av.


Hva er lyd? Alt i universet og på jorden, ja alt som finnes er til syvende og sist lyd. Alt har en vibrasjon, en bølgelengde, og bølgenes tetthet, avgjør om noe blir fysisk synlig eller ikke. Det betyr at også vi er lyd, at våre celler er lyd, og de ulike cellene, organene og kroppsdelene våre vil ha ulik lyd/vibrasjon, og dermed også påvirkes ulikt av lyder, toner, musikk og støy.

Selv våre følelser har ulik vibrasjon/lyd.

Det er nettopp dette Lyd og vokalhealing tar utgangspunkt i, hvilke lyder eller toner trenger akkurat det området av kroppen du vil påvirke? Det leter vi oss frem til med stemmen vår, hvor oppstår ressonansen. Og ressonansen kan endre seg fra en cm av kroppen til en annen.


Forskere har også funnet ut at cellene har egne lyd reseptorer, eller sagt på en annen måte mottagere/antenner. Disse viser seg å lese også lys og radiobølger i tillegg til hørbar og følbar lyd. Kroppen vår består hovedsakelig av vann, og lyd beveger seg 4 ganger raskere i vann. Vi er bygget for påvirkning av lyd, ja vi er lyd.Lyd fra skapelsesfortellinger til helbredelse:

Fra bibelen, til egyptisk skapelsesberetninger, til hinduismens veda, til urfolk over hele jorden sine skapelsesmyter- får vi høre at Gud/skaperkraften, kreerte jorden og alt liv, via lyd, via ordet og toner.

Bruken av lyd, toner og sang, har likeledes vært endel av utfoldelsen av tro, religion og tilbedelse fra tidenes morgen. I vedaene sier de at bruken av hellig lyd er den raskeste veien til enligthment/opplysthet. I flere tradisjoner er kombinasjonen av lyd, pust og meditasjon veien til opplysthet.


Vi ser også hvordan musikk, sang, lyd og tonebruk, har vært tatt i bruk for helbredende formål gjennom årtusener. Det har en sentral plass i f.eks ayurvedisk medisin, i urfolks sine helbredelsesritualer- også i vår egen historie- bruken av runesang på syke var endel av vikingenes tradisjoner.


Fra tidenes morgen har mennesker i alle store kulturer visst at lyd er viktig, ja endog selve det skapende elementet av universet og oss selv. Jeg gleder meg dypt over å kunne dele og gi videre en del av lydens helbredende krefter via lyd og vokalhealingen jeg tilbyr.


Lyd og Vokalhealing består av flere elementer:

 • Lyd og Vokalterapi kan bestå av flere elementer:

  • Intuitiv Vokal lydterapi, av og til kombinert med lydscanning 
  • Syng deg selv fri
  • Tonen fra himmelen
  • Bruk av instrumenter så som chakraboller, sjamantromme, rasler, chimes med mere

  Under kan du lese mer om de ulike elementene, og om hvorfor lyd kan hjelpe oss å løsne opp i våre vanskeligheter, være seg av fysisk, følelsesmessig eller sjelelig art.

 • Syng deg selv fri
 • Tonen fra himmelen
 • Bruk av instrumenter så som chakraboller, sjamantromme, rasler, chimes med mere

Under kan du lese mer om de ulike elementene, og om hvorfor lyd kan hjelpe oss å løsne opp i våre vanskeligheter, være seg av fysisk, følelsesmessig eller sjelelig art.