Dr. Bach`s Blomsterremedier Trinn 3
 
 
 
 

Fysisk kurs:

Settes opp når det er nok deltagere som ønsker kurset

Sted: Nesodden, nær Oslo


Dette kurset er for deg som vil bli Bachterapeut, med mulighet til å bli registrert hos Bachsenteret. 

Du vil lære å bli tryggere på å gjennomføre Bachkonsultasjoner og å velge remediene- både privat ovenfor venner og familie- og profesjonelt.  


Kursene er godkjent som faglig oppdatering for medlemmer av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon)


Varighet:

Kurset foregår over 3,5 dag,og avsluttes med en skritlig prøve. Etter at den blir bestått, skal du levere 2 hjemmeoppgaver som også skal godkjennes. Oppgavene skal leveres innen 6 mnd etter kurset. Når oppgavene godkjennes, kan du velge å søke om å registeres som Bachterapeut hos Bachsenteret.


Forutsetning:

Du må ha tatt Trinn 1 og 2 først.

Det anbefales å ha tatt en konsultasjon hos en registeret Bachterapeut forut for Trinn 3.


Påmelding:

send mail isabelle@heartlight.one eller sms til tlf: 93425396

Legg ved ditt navn, adresse, tlf. nr, mailadresse, samt evt. firma/foretaks navn og org.nr. så får du faktura tilsendt for innbetaling av kursavgiften. Kursavgiften kan betales i 1,2 eller 3 rater.

Etter påmelding er det kr. 500,- i avmeldingsgebyr fram til 1 mnd før kursstart.

Etter dette er påmelding bindende, og kursavgift refunderes ikke.

Du er garantert plass først når du har foretatt innbetaling til konto nr: 98520545123


Pris: 8000,-

10% rabatt for NNH medlemmer.


Sted:

Kurset holdes i Lise Mariesvei 20a på Nesodden nær Oslo, i mitt nye yoga og kurslokale. Dr. Bach`s Blomstermedisin

Den internasjonale Bachterapeututdanningen

Trinn 3: