Yoga

Yoga

Yoga for skolebarn, med øvelser fra boken min Lek med Yoga

Foto: Derek Simpson

Hva er Yoga

Selve ordet Yoga, betyr å forene kropp, sinn og ånd. Yoga, slik vi i vesten kjenner det, består hovedsakelig av tre deler; Fysiske øvelser/Asanas, Pusteøvelser/Pranayamas og meditasjoner/avslapningsøvelser. Forskning viser at Yoga påvirker alle deler av oss, den gir oss sterkere og smidigere kropper, bedrer helsen vår, og påvirker våre sinn til å oppleve mer harmoni og glede. Yoga minsker stress, tungsinn, depresjoner, angst og PTSD (Post Traumatisk Stresssyndrom). Vi kan bruke Yoga for å få energi, eller for å roe ned.

Det regulerer vårt nervesystem. For mer info om forskning på effektene av yoga, og for gode øvelser og yogaleker, viser jeg til min bok Lek med Yoga, utgitt på CappelenDamm Akademisk. Du kan bestille den på knappen her:Yoga for barn

Foto: Yvette Jansen Rudlang

"Norske skolebarn bør ha Yoga på timeplanen allerede fra første klasse" Ingunn Hagen, Professor i Psykologi, Institutt for psykologi, NTNU.


Jeg mener at barn bør møte Yoga allerede i barnehagen, og er helt enig med Professor Ingunn Hagen om at det bør inn på timeplanen i både grunnskole og videregående skole. Yoga er som en skattkiste med verktøy også for barn. Ikke bare minsker det stress og skaper mer robusthet både fysisk som psykisk, men det bedrer også skoleprestasjoner. Forskning har vist at Yoga gir barn bedre konsentrasjon, og bedrer hukommelsen. Viktige elementer for å lykkes med innlæring! Når Yoga i tillegg viser seg å bedre klassemiljøet, vennskapsforhold og sosial samhandling og empati, så understreker det bare ytterligere viktigheten av å la barn få kjennskap til Yoga. I 2020 blir temaet LIvsmestring for alvor implementert i grunnskolen. Attpåtil på tverrfaglig nivå, som ett av tre hovedsatsningsområder. Hva passer vel bedre sammen med Livsmestring enn Yoga?


Når jeg i noen år drev Hjerte Familiebarnehage, laget jeg Lek med Yoga stunder sammen med barna, helt ned i 1,5 års alderen. Det begrenset seg selvsagt i forhold til lengden på disse stundene, men barna elsket de! Vi hadde stående små dyr som vi tok ned og hilste på, før vi gjorde øvelsen som hørte til dyret. Vi lagde lyder for å etterape dyrene eller naturen som øvelsene hentet sitt navn fra. Og vi la inn små mindfulness stunder, med alt fra å øve opp å virkelig smake noe, til å virkelig føle på noe. Etterfulgt av at barna la seg ned på mattene og fikk en liten massasje hver især. Disse erfaringene skapte frøet til å lage boken Lek med Yoga,slik at andre barnehager eller foreldre fikk inspirasjon til å gjøre Yoga med sine barn. Du kan lese mer om boken her:

Yoga For Barn: 3 Enkle Øvelser

Foto: Yvette Jansen Rudlang

Leken Yoga, artikkel i Plusstid

Foto: Yvette Jansen Rudlang

Derfor trenger barn Yoga, artikkel i Plusstid


Foto: Yvette Jansen Rudlang

Min reise inn i yogaen sin verden

Yoga ble en del av mitt liv da jeg var 12 år gammel. Jeg var en flittig gjest på voksenavdelingen på biblioteket, og fant der hva som må ha vært den første yogaboken oversatt til norsk, forfattet av Vibeke Berg. Den ble hyppig tatt i bruk på pikerommet, til jeg endelig klarte å komme ut i den etterlengtede spagaten på balletten, ved hjelp av yogaen. I mange år brukte jeg yoga fra nevnte bok, og etterhvert andre bøker. Det fantes ikke noe yogatilbud i omegnen. Når jeg begynte å ta klienter under utdannelsen til Helhetsterapeut, ga jeg ofte hjemmelekser i å bruke ulike yogaøvelser til klientene. For å bedre en vond rygg, nakkeplager, hodepine etc.

Livet ble svært fullt av gjøremål med 3 barn født iløpet av tre år, og andre større livshendelser. Yoga forsvant ut av mitt travle liv, da jeg egentlig trengte det som mest.

Inn kom yogaen igjen, først som en ukentlig del av Hjerte Familiebarnehage som jeg drev i noen år, deretter på det personlige planet når min mangeårige sykdom i urinveier og nyre, samt en komplisert/kronisk PTSD holdt på å ta all livsgnist og livsutfoldelse fra meg. Langsomt har jeg kommet tilbake til livet og en utrolig mye bedre helse gjennom yoga. Yoga er nå en del av min livsoppgave her på jorden. Jeg vil vie mitt liv til å la så mange som mulig få blitt kjent med yogaen sine unike redskap, for å bedre helsen, for å mestre livet, og for å finne frem til større grad av glede og ro. 

Foto: Yvette Jansen Rudlang