Behandlingsgruppe Mindfulness og Yoga
 
 
 
 

For hvem: Gruppen kan passe for deg som har lette til moderate angsttilstander og problemer med bekymring og stress, og som kan forplikte seg til et ti-ukers kurs.


Tid og varighet:

Oppstart: tirsdag 17. januar 2023 kl. 18-20.30                                    Deretter: 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03 og 28.03, kl. 18-20:30 alle ganger.

 

Metode:

Gruppetilbudet bygger på MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction, utviklet av dr. Jon Kabat-Zinn i USA. Effekten er vitenskapelig dokumentert, og vist seg virksom ved mange stressrelaterte tilstander og i ulike pasientgrupper.

Temaer som tas opp er oppmerksomhet og pust, bevissthet om kropp, tanker, følelser, stress og smerte, oppmerksomt nærvær i hverdagen, aksept og selvmedfølelse/«loving kindness». Det meste av tiden gjør vi sittende oppmerksomhetsøvelser og enkel yoga sammen, og det er rom for erfaringsutveksling. Øvelsene tar utgangpunkt i å trene oppmerksomheten på en bestemt måte; til å holde fokus her og nå, øke selvempatien og knytte sammen sinn og kropp.

Deltakelse i gruppa vil kunne gi deg utbytte når det gjelder:

  • Bli kjent med noen av mulighetene det mentale har når det gjelder å møte

              bekymringer og angst på en bedre måte

  • Øke evnen til å takle akutte, kroniske og stressende utfordringer
  • Lære å slappe av på en effektiv måte
  • Øke evnen til selvhjelp (”Empowerment”)
  • Øke livskvaliteten. Oppmerksomt nærvær øker kvaliteten av alt vi gjør

Instruktører:


Helene Høye er gruppeleder/behandlingsansvarlig. Hun jobber til daglig som psykologspesialist ved Varden spesialistsenter, og har i mange år brukt MBSR i pasientbehandling individuelt og i grupper. Helene er opptatt av en helhetlig tilnærming til psykisk helse, og hvordan støtte opp under iboende ressurser og muligheter den enkelte har, ikke minst for personer med somatisk sykdom og plager.


Isabelle Schjelderup leder yogaøvelsene. Hun er sosionom, og har jobbet mye med psykisk helse, blant annet ved Follo Akutt Team. Hun er videre yogalærer og har utdannelse i pedagogisk mindfulness med mer. Hun er forfatter av boka "Lek med yoga", og den kommende boka "Yoga og livsmestring i skole og oppvekst". Både i sitt profesjonelle og personlige liv, i møte med stress, sykdom og livets mange utfordringer, har hun fått erfare den dype indre støtten mindfulness og yoga kan gi.


Henvisning og betaling: Henvisning fra lege eller psykolog sendes til: Avtalespesialist Helene Høye, Varden spesialistsenter, Håkonskastet 5, 1453 BJØRNEMYR. Gruppebehandlingen er ikke egnet ved sterke traumetilstander, personlighetsproblematikk, rusproblemer og psykoser. Max 10 deltakere i gruppa. Alle får en forsamtale med behandlingsansvarlig før oppstart. Egenandelen er 563 kr pr. gruppesesjon, inntil egenandelstak/frikort er nådd (jfr HELFO takster pr. 14.10.22).


Mindfulness og yoga behandlingstilbud ved angsttilstander: